Foto av {title}

Buskerud innvandrerråd

Buskerud innvandrerråd er et samarbeidsorgan for alle innvandrerorganisasjoner i fylke som arbeide for reell likestillingen mellom innvandrer og majoritetsbefolkning, uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning, og som er godkjent hvert årsmøte.

Buskerud innvandrerråds hjemmeside