Foto av {title}

Buskerud musikkråd

Buskerud musikkråd er paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud. Vi er fylkesavdeling av Norsk musikkråd og av Musikkens studieforbund. Musikkrådet har ansvar for flere prosjekt; Ungdommens kulturmønstring (UKM) samt en årlig bandmønstring for musikkgrupper tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming. Disse på vegne av fylkeskommunen. Videre kan nevnes prosjektet «Musikk i fengsel og frihet», musikktilbud i psykiatrisk dagsenter m.fl. Vi arrangerer ulike sang- og musikkurs, og vi er behjelpelig med å planlegge kurs, seminarer og konferanser etter behov. Norsk musikkråd forvalter de statlige tilskuddsordningene Musikkverkstedordningen (MVO) og Frifond musikk, og disse kvalitetssikres i Buskerud musikkråd. Buskerud musikkråd har ansvar for tilskudd til voksenopplæring som tildeles musikklag- og foreninger i fylket.

Buskerud musikkråds hjemmeside