Foto av {title}

Drammen kulturskole

Drammen kulturskole tilbyr undervisning i musikk, teater, visuell kunst og dans. Primærmålgruppen er barn og unge. Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på til kulturskolen. Kulturskolen har også noe tilbud for de som er under 6 år og over grunnskolealder. Se nettsiden. Er det ledig plass, kan en få tilbud om å begynne med en gang. Hvis det ikke er ledig plass blir en satt på venteliste og blir da tilbudt plass når det blir noe ledig. Kulturskolen er en lovfestet kommunal kulturskole. Visjonen er kulturskole for alle! Kulturskolen har søskenmoderasjonsordning. Det er også mulig å søke om friplass. For informasjon, se kulturskolens nettside under fanekortet skolepenger.

Drammen kulturskoles hjemmeside

drammen.kulturskole@drmk.no

32 04 56 80