Foto av {title}

Drammen minoritetsråd

Drammen minoritetsråd er en paraplyorganisasjon av kulturelle innvandrerorganisasjoner i Drammen som arbeider for reell likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet – uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning.

Drammen minoritetsråds hjemmeside