Foto av {title}

Matendo kultursenter

Matendo er en frivillig kulturorganisasjon som arbeider for å ta i bruk de ressursene som fi nnes i de mangfoldige, fl erkulturelle miljøene som er i Drammen og Buskerud. Matendo står for noe av det internasjonale perspektivet på Union Scene, og vil arrangere konserter, forestillinger, kurs og prosjekter som involverer utøvere fra mange land. På Union Scene vil vi arrangere kurs med spesielt fokus på barn og ungdommer i skolesektoren. Her ønsker vi også å videreføre våre tradisjonelle kurs i afrikansk dans, trommekurs, magedans, gresk dans og diverse nye kulturelle kurs. I samarbeid med Cosmopolite kommer vi også til å tilby eksotiske, kulturelle aftener med gjesteartister, som spiller levende musikk fra andre deler av verden.

Matendo kultursenters hjemmeside