Foto av {title}

Union Rock

Klubben er konsertarrangør for ulike sjangere av rytmisk musikk. Klubben har bidratt til et voksende musikkmiljø i Drammen, som i flere tilfeller har utviklet seg til nasjonale størrelser. Union Rock er en arena for mange kulturuttrykk, og arbeider for å samle amatører og profesjonelle aktører. Klubben ønsker å satse sterkere på å tilby grupper gode øvefasiliteter, det vil si øverom og utstyr, dessuten hjelpe unge, nystartede grupper med mindre arrangementer hvor de kan utprøve sine ideer. Klubben ledes av et valgt styre og rundt 60 frivillige. Alle arbeider uten lønn og det legges ned rundt 8.000 dugnadstimer hvert år. Vi tilbyr et profesjonelt konsertsted med full rigg. Her kan lokale krefter og nasjonale og internasjonale størrelser sette Drammen på musikkartet.

Union Rocks hjemmeside