Foto av TEKNISK SETT: EN PRAT OM TEKNOLOGI
Tirsdag 16. januar kl. 20:00
Klubbscenen

TEKNISK SETT: EN PRAT OM TEKNOLOGI

Velkommen til teknologisk prat på Union! Teknologi blir stadig viktigere i samfunnet. Og interessen rundt mange teknologiske temaer øker i befolkninge. Stadig flere snakker om teknologi og er opptatt av teknologi i forbindelse med jobb og hverdag. Temaet har også blitt et høyaktuelt samtaletema også i sosialt lag.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcast Teknisk sett. Podcasten har blitt publisert ukentlig i snart to år – og opparbeider seg en stadig større lytterskare.

Nå har vi fått Moberg & Valmot til å komme til Drammen for å møte et live publikum. Vi har legger opp til to arrangementer i høst. Begge med høyaktuelt innhold. 

Dagens tema:
Regjeringen har vedtatt å innføre forbud mot fossil fyringsolje og parafin. Dermed er det mange som må finne nye og moderne løsninger for å varme opp boligen. Vi har med oss Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening for noen dager siden, og forbudet som diskuteres er altså nå vedtatt.

Vi kommer bl. annet inn på:
· Hva er egentlig varmepumper?
· Hvordan virker de?
· Hva har skjedd av utvikling, og hva kommer i årene forover?
· Hvordan kan de deles inn i ulike typer, luft-luft, luft-vann, vann-vann og pumper for ventilasjonsluft?
· Hva er best for meg?
· Hva er dyrt, hva er billig, hvor mye kan jeg spare, osv?
· Og selvfølgelig; Hva gjør jeg som har en fossilbrenner hjemme?
· Om jeg ikke vil ha varmepumpe, hva da?
· Elektrokjel, pellets, ved, eller rett og slett slå floke i 6 mnd?
· Og hva med støtteordninger?
· Blir de bedre eller forsvinner de?
· Hva skjer om jeg venter for lenge?

Podcastinnspillingen starter 20:00. Centralen åpner 19:00.

Priser

Billettpris 0

Kategorisert

Podcast