Foto av Foredrag med Sara Hammerstad
Tirsdag 6. juni kl. 18:00
Multisal 2

Foredrag med Sara Hammerstad

Stoffskifteforbundet

Er det fremgang i utredning og behandling av stoffskiftesykdommer?

Tema: Thyreoideasykdommer med hovedfokus på hypothyreose

Vi har vært så heldige å få lege Sara Hammerstad til å holde foredrag for oss. 
Sara Hammerstad er dr. med., spesialist i endokrinologi og indremedisin ved Hormonlaboratoriet Oslo Universitetssykehus, Aker. Sara Hammerstad er medlem av Faglig Råd.

Hun vil besvare spørsmål fra publikum.

Stoffskifteforbundet opprettet i 2003 et faglig råd for å styrke arbeidet med å bedre vilkårene for personer med thyreoideasykdom. Faglig råd er et utvalg hvor alle medlemmene har faglig kompetanse og interesse for thyreoideasykdom. Faglig råd er rådgivende organ for forbundsstyret og forbundet på det medisinske feltet, og skal bidra til å fremme forbundets formål gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Det blir servert mat og drikke i pausen.

Priser

Billettpris 80
Ikke medlem/ledsager 130

Kategorisert

Foredrag